Foundation Phase PowerpointsIf you want to order individual presentations, please send us an email to sales@mathsilluminated.co.za with a list of the presentation codes as well as the language you would like to order it in.(FP001)

Patterns / Patrone

Number sequences counting in 2’s, 3’s and 5’s, and picture sequences. Ten worksheets.
Getalrye tel in 2’s, 3’s en 5’s, en prentrye. Tien werkblaaie.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 13
Cost
FREE

Available in Afr & Eng

Code: FP001

(FP002)

Calendar (2004) / Almanak (2004)

Leap Year Calendar with questions. Two worksheets.
Skrikkeljaar Almanak met vrae. Twee werkblaaie

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 4
Cost
R49.5

Available in Afr & Eng

Code: FP002

(FP003)

Counting and Reading Numbers to 10 / Tel en Lees Getalle tot 10

Many examples on counting up to 10 objects and matching them to their number names. Four worksheets.
Baie vrae oor tel tot by 10 voorwerpe en groepeer dit met hul getalname. Vier werkblaaie.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 16
Cost
R77

Available in Afr & Eng

Code: FP003

(FP004)

Counting and Reading Numbers to 20 / Tel en Lees Getalle tot 20

Many examples on counting up to 20 objects and matching them to their number names. Four worksheets.
Baie vrae oor tel tot by 20 voorwerpe en groepeer dit met hul getalname. Vier werkblaaie.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 21
Cost
R77

Available in Afr & Eng

Code: FP004

(FP005)

Counting, Reading and Ordering to 100 / Tel, Lees en Orden tot 100

Counting objects up to 100 and arranging numbers in order of size. Six worksheets.
Tel voorwerpe tot 100 en rangskik getalle in orde van grootte. Ses werkblaaie.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 33
Cost
R77

Available in Afr & Eng

Code: FP005

(FP006)

Fractions (Recognising) / Breuke (Herkenning)

Introduction to fractions like two thirds and five ninths.
Inleiding tot breuke soos twee derdes en vyf negendes.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 16
Cost
R77

Available in Afr & Eng

Code: FP006

(FP007)

Lines of Symmetry / Simmetrie-lyne

Shapes with one or two lines of symmetry. Three worksheets.
Vorms met een of twee simmetrie-lyne. Drie werkblaaie.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 3
Cost
R44

Available in Afr & Eng

Code: FP007

(FP008)

Odd and Even Numbers / Onewe en Ewe Getalle

Introducing odd and even numbers with many exercises. Nine worksheets.
Inleiding tot onewe en ewe getalle met baie oefeninge. Nege werkblaaie.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 37
Cost
R88

Available in Afr & Eng

Code: FP008

(FP009)

Bar Graphs / Kolomgrafieke

Interpreting and drawing bar graphs. Three worksheets.
Interpreteer en teken kolomgrafieke. Drie werkblaaie.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 3
Cost
R49.5

Available in Afr & Eng

Code: FP009

(FP010)

Place Value / Plekwaardes

Place value : Hundreds, Tens and Units. Counting on a 3-peg abacus. Three worksheets.
Plekwaarde: Honderde, Tiene en Ene. Tel op ‘n 3-pen abakus. Drie werkblaaie.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 20
Cost
R88

Available in Afr & Eng

Code: FP010

(FP011)

Time 1 (Analogue) / Tyd 1 (Analoog)

How to tell the time on an analogue clock. Restricted to o’clock, half past and quarter to/past.
Hoe om tyd te lees op ‘n analooghorlosie. Beperk tot uur, half en kwart voor/oor.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 19
Cost
R99

Available in Afr & Eng

Code: FP011

(FP012)

Time 2 (Analogue) / Tyd 2 (Analoog)

Telling the time on an analogue clock, including five, ten, twenty and twenty five past/to.
Lees die tyd op ‘n analooghorlosie, insluitend vyf, tien, twintig en vyf-en-twintig voor /oor.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 30
Cost
R99

Available in Afr & Eng

Code: FP012

(FP013)

Time 3 (Digital 12hr) / Tyd 3 (Digitaal 12uur)

Writing the time in 12 hour clock, introducing a.m. and p.m. Two worksheets.
Skryf die tyd in 12 uur-horlosie, bekendstel aan v.m. en n.m. Twee werkblaaie.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 90
Cost
R99

Available in Afr & Eng

Code: FP013

(FP014)

Weight (Scales) / Gewig (Skale)

A 1 kg scale with a variety of questions. One worksheet.
‘n 1 kg-skaal met ‘n verskeidenheid vrae. Een werkblad.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 22
Cost
R99

Available in Afr & Eng

Code: FP014


If you want to order individual presentations, please send us an email to sales@mathsilluminated.co.za with a list of the presentation codes as well as the language you would like to order it in.